Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Τι νιώθει ένα παιδί που δεν μιλάει καθαρά και πως βοηθάει η λογοθεραπεία;

Ως λογοθεραπεύτρια παρατηρώ συχνά ότι όταν ένα παιδί δεν μιλάει καθαρά,  δυσκολεύεται να επικοινωνήσει θυμώνει ντρέπεται απογοητεύεται αποκτά χαμηλή αυτοπεποίθηση οι συνομήλικοι δεν έχουν υπομονή και συχνά απορρίπτουν ένα παιδί που δεν το καταλαβαίνουν επειδή δε μιλά καθαρά η οικογένεια αναλαμβάνει συχνά το ρόλο του μεταφραστή. Τα παιδιά που δε μιλούν καθαρά έρχονται πολλές φορές στη θεραπεία με τις δικές τους σκέψεις και τα δικά τους αιτήματα: K ορίτσι 5 ετών : Ζε σέλω να με κολοϊζεύουν.  Ζε σέλω να μιλάω σα μωλό. (Δε θέλω να με κοροϊδεύουν. Δε θέλω να μιλάω σα μωρό.) Αγόρι 4 ετών : H γιατάλα γε με ταταλαβαίνει ται χυμώνω ται φωνάγιω ται μπαίνω τιμωγία . (Η δασκάλα δε με καταλαβαίνει και θυμώνω και φωναζω και μπαίνω τιμωρία.) Αγόρι 5 ετών : Μάθε μου να λέω Χλήστο. Ο Χλήστος όλο  με κολοϊδεύει. Υπάρχουν κάποια παιδιά που δεν καταλαβαίνουν ότι δε μιλούν καθαρά. Όταν ζήτησα σε ένα αγόρι 4,5 ετών να επαναλάβει αυτό που μόλις είχε πει, μου απάντη
Πρόσφατες αναρτήσεις

Λογοθεραπευτική παρέμβαση-ο ρόλος της οικογένειας

Στη λογοθεραπευτική παρέμβαση είναι σημαντικός ο ενεργός ρόλος της οικογένειας. Άλλωστε, οι αλληλεπιδράσεις με τους «σημαντικούς άλλους» συντελούν στη βελτίωση δυσκολιών και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των παιδιών στην επικοινωνία και στον λόγο. Αιμιλία Γ. Καββαδά Λογοθεραπεύτρια M.Ed.
 Ο φαύλος κύκλος των αναγνωστικός δυσκολιών φαίνεται, δυστυχώς, να ισχύει για πολλούς μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες. Είναι απαραίτητη, λοιπόν, η αξιολόγηση των αναγνωστικών δυσκολιών, ώστε να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης με στόχο τη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας. Αιμιλία Καββαδά Λογοθεραπεύτρια M.Ed. στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση

Βιωματική μάθηση

Στη βιωματική μέθοδο οι μαθητές συμμετέχουν ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης. Με τον τρόπο αυτό ενισχύονται τα κίνητρα, το ενδιαφέρον και η προσοχή των μαθητών και η διαδικασία της μάθησης γίνεται περισσότερο αποτελεσματική. Μόνο αν το κατανοήσω, τότε θα το κατακτήσω. Τη γνώση όταν τη βιώνω,  στον νου την αποτυπώνω! Αιμιλία Καββαδά Λογοθεραπεύτρια M.Ed. στην Ειδική αγωγή & Εκπαίδευση

Συμβουλές για τους γονείς μικρών παιδιών που επικοινωνούν χωρίς λέξεις

Τραγουδήστε τραγούδια με το παιδί σας και δημιουργήστε ευκαιρίες ώστε να υπάρχει εναλλαγή σειράς ανάμεσα σε εσάς και το παιδί σας. Τραγουδήστε απλά τραγούδια με το παιδί σας, ειδικά εκείνα που περιέχουν ενέργειες, όπως το "Βγαίνει η βαρκούλα", και δημιουργήστε ευκαιρίες ώστε να συμμετέχει το παιδί σας. Πρόκειται για έναν διασκεδαστικό τρόπο που βοηθάει το παιδί να αναπτύξει τη δεξιότητα εναλλαγή σειράς σε μία αλληλεπίδραση, καθώς και να μάθει νέες λέξεις. Τραγουδήστε ένα νέο τραγούδι με τον ίδιο τρόπο λίγες φορές ώστε το παιδί σας να μάθει το τραγούδι και τα πιο ενδιαφέροντα του μέρη. Στο  "Βγαίνει η βαρκούλα" τα πιο ενδιαφέροντα μέρη είναι όταν κινείστε μπροστά-πίσω ενώ κάθεστε με το παιδί σας στο πάτωμα, κρατιέστε με χέρια τεντωμένα και λέτε την τελευταία λέξη μετά από μία μεγάλη παύση, για παράδειγμα πριν τη λέξη "ψαρά" στο τέλος της πρώτης στροφής του τραγουδιού. Αφού το παιδί έχει μάθει το τραγούδι, κάντε μία παύση πριν από ένα ενδι

Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης

                                       Το Αθηνά Τεστ Δ ιάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης  είναι ένα σταθμισμένο τεστ.  Αποτελείται από επιμέρους διαγνωστικές δοκιμασίες, 14 κύριες και 1 συμπληρωματική οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα νοητικών, αντιληπτικών, ψυχογλωσσικών και κινητικών διεργασιών. Σύμφωνα με την  ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και την κλινική πράξη, ο ι κλίμακες αυτές σχετίζονται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά για να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου.       Οι δοκιμασίες του Αθηνά Τεστ είναι σε μορφή ψυχομετρικών κλιμάκων και αξιολογούν το επίπεδο και το ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού, τόσο στις δεκαπέντε επιμέρους κλίμακες του τεστ, όσο και σε πέντε τομείς ανάπτυξης , όπως είναι: η νοητική ικανότητα ,  η άμεση μνήμη ακολουθιών , η ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων , η γραφο-φωνολογική ενημερότητα και η νευρο-ψυχολογική ενημερότητα .    Το Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης χορηγείται μετά από ειδική εκπαίδευση, την οποία έχω ο

Τροφική επιλεκτικότητα και αυτισμός