Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019

Δοκιμασία Αξιολόγησης Αναγνωστικών Δεξιοτήτων (ΔΑΔΑ)


https://www.dada-test.com/

   Μετά την απαραίτητη εκπαίδευση, είμαι πιστοποιημένη αξιολογήτρια του νέου σταθμισμένου τεστ αναγνωστικών δυσκολιών, της Δοκιμασίας Αξιολόγησης Αναγνωστικών Δεξιοτήτων (ΔΑΔΑ). Η Δοκιμασία Αξιολόγησης Αναγνωστικών Δεξιοτήτων (ΔΑΔΑ) αποτελεί μία σύγχρονη δοκιμασία, η οποία έχει σταθμιστεί με βάση την ελληνική γλώσσα. Με τη ΔΑΔΑ πραγματοποιείται πλήρης αξιολόγηση της αναγνωστικής επίδοσης σε παιδιά Α΄ Δημοτικού έως Γ΄ Γυμνασίου, καθώς με τις αντίστοιχες υποδοκιμασίες της ΔΑΔΑ αξιολογούνται οι τρεις βασικές παράμετροι της αναγνωστικής διαδικασίας: η αναγνωστική αποκωδικοποίηση, η αναγνωστική ευχέρεια και η αναγνωστική κατανόηση. 
      Η έγκυρη και αξιόπιστη αυτή δοκιμασία χρησιμοποιείται για την έγκαιρη ανίχνευση αναγνωστικών δυσκολιών πριν το τέλος της Α΄ τάξης δημοτικού και τα αποτελέσματά της συνδράμουν στη διάγνωση των Ειδικών Αναγνωστικών Δυσκολιών, όπως είναι η δυσλεξία. Παράλληλα, η ποιοτική ανάλυση των λαθών και των συμπεριφορών, που παρατηρούνται κατά την ανάγνωση επιτρέπει τον σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης με στόχο τη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας. 

Αιμιλία Καββαδά
 Λογοθεραπεύτρια  M. Ed.

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019

Υποστηρικτική Τεχνολογία για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές 4 – 12 ετών

      Ως μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, είμαι πάντα πολύ χαρούμενη με τις δράσεις της.
    Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας για μια ακόμη χρονιά διοργανώνει στο Δήμο Χαλανδρίου το πρόγραμμα «Υποστηρικτική Τεχνολογία για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές 4 – 12 ετών». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες δημότες του Δήμου Χαλανδρίου να συμπληρώσουν μέχρι το Σάββατο 30/11/2019 την αντίστοιχη αίτηση στο https://forms.gle/h7Qm2ycBmUzRRgP88 Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και οι συναντήσεις θα είναι κάθε Τρίτη 18:00-19:30 - σε τμήματα - πλην αργιών και σχολικών γιορτών στο ανακαινισμένο χώρο του Κέντρου Νεότητας του Δήμου Χαλανδρίου (Δαναϊδων και Αντιγόνης), ξεκινάνε δε την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019.

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019

Πολλές φορές οι γονείς φέρνουν τα παιδιά τους για λογοθεραπευτική αξιολόγηση και παρέμβαση, διότι αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες των παιδιών τους πριν από οποιονδήποτε άλλον!! 
Η πρώιμη και έγκαιρη παρέμβαση είναι καθοριστική για την πρόληψη των επικοινωνιακών, γλωσσικών και συναισθηματικών δυσκολιών του παιδιού. 
Η ζωγραφιά αυτή το αποδεικνύει και με γεμίζει περηφάνια, χαρά και ευγνωμοσύνη προς όλες τις οικογένειες που με εμπιστεύονται!!!